Tanka hållbart med HVO 100

Shell HVO 100 är ett förnybart dieselbränsle som till 100 % tillverkas av slakteriavfall, skogsavfall och andra rester från växtriket. HVO 100 är i princip en kemisk kopia av fossil diesel och kan därför användas i vanliga dieselmotorer för tunga fordon, utan att motorerna behöver justeras eller modifieras. Bränslet ger upp till 90 % reducering av fossila växthusgaser jämfört med fossil diesel.

Många lastbilstillverkare har redan godkänt HVO 100 som drivmedel för sina  Euro 5- och Euro 6-motorer. Trots att det i dagsläget finns en EN-standard (EN 15940:2016) måste du säkerställa med just din fordonstillverkare att du kan använda HVO 100 som bränsle.

 

Hitta till alla våra Shell TruckDieselstationer

Välkommen att köra med miljön i tankarna!