CAREWASH - SVANENMÄRKTA* BILTVÄTTAR

På Shell/7-Eleven hittar du Carewash, biltvätten som tar hänsyn till miljön. Vi arbetar ständigt för att fler och fler av våra Carewash biltvättar blir Svanenmärkta. Det gör Shell-7/Eleven till den kedja som erbjuder flest miljömärkta biltvättar i hela Sverige!

I Sverige görs närmare 33 miljoner personbilstvättar om året vilket utgör en signifikant miljöpåverkan. Dessa tvättar ger upphov till utsläpp som totalt  motsvarar minst:

 • 5,6 ton koppar
 • 11,3 ton zink
 • 1 800 kg bly, krom och nickel
 • 41 kg kadmium

Fokusområden för Svanens krav på biltvättar:

 • Utformning av tvätt- och reningsanläggning
 • Utsläpp av metaller till avlopp
 • Kemikaliers miljöpåverkan
 • Vattenförbrukning
 • Hantering av tvätt slam
 • Rutiner för drift

Minska utsläppen 

Förutom att bilen blir ren och fin minskar du utsläppen av olja och tungmetaller med 90 % jämfört med tvättar utan rening. Dessutom minskar vattenanvändningen med upp till 65 %. 
 
 
*) 2017-05-22 i dagsläget är 71 av våra 81 Carewashtvättar Svanenmärkta.
Shells varumärke används under licens av St1 Sverige AB, beviljat av Shell Brands International AG. Shell och 7-Eleven sammarbetar i Sverige sedan 2008.