Tillgänglighet utöver det vanliga

Det finns ca 170 Shellstationer i Sverige och mer än 11,000 stationer i hela Europa säljer Shells bränslen och tjänster. Du använder din PIN-kod även på våra utländska stationer och förutom att tanka kan du även betala motor-, tunnel- och broavgifter samt bärgningstjänst via Assistancekåren

.

Nu kan du tanka med ditt Shell Företagskort på St1!

Mer om St1-erbjudandet

Under tjänsten Våra stationer ser du vilka stationer som tar Shell Företagskort längs din resväg.

Hela din fordonspark – på en enda faktura

Effektivisera momsredovisningen med en enda Shell kortfaktura för alla dina fordon. Redovisa momsen på ett dokument.

Med vår elektroniska fakturering får ditt företag full kontroll över fakturahanteringen och kan smidigt ta emot och lagra fakturorna elektroniskt. Förutom att det är miljövänligt innebär det dessutom att fler kan komma åt fakturorna samtidigt och att ditt företag slipper fakturaavgiften.

Kontroll och säkerhet

Med Shell Företagskort kan du välja den kontroll- och säkerhetsnivå du önskar när det gäller hur, när och var dina chaufförer kan använda sina kort.

Kortets giltighet

Välj bland följande alternativ

 • Nationellt 
 • Internationellt 
Begränsade inköpsmöjligheter

Välj de produker och tjänster som du kan köpa med Shell Företagskort

0 = Diesel och vägavgifter
1 = Alla bränslen (diesel, bensin, gas, andra bränslen) och vägavgifter
2 = Alla bränslen, smörjmedel, biltillbehör och reparationer, biltvätt, parkering och vägavgifter
3 = Obegränsat: alla produkter och tjänster enligt ovan plus butiksprodukter

Företagskortets framsida visar vilket av ovanstående alternativ som gäller.

Mätarställning och Fordons-ID
 • Välj obligatorisk mätarställning vid varje drivmedelsinköp. På så sätt kan du beräkna bränsleförbrukningen och se hur förarna kör fordonen.
 • Välj registrering av fordons-ID vid varje drivmedelsinköp, till exempel kostnadsställe, förare eller fordonskod.
Din säkerhet

Vi är flexibla, men vi kompromissar aldrig med säkerheten. Alla Shell Företagskort är skyddade med en obligatorisk PIN-kod enligt bankstandard. Vi samarbetar med våra partners för optimal säkerhet vid betalning och fakturering när det gäller Shell Företagskort.

För att skydda ditt företag mot bedrägerier kontrollerar vi alltid

 • Att vi uppfyller datasäkerhetsnormen PCI
 • Den senaste utvecklingen och förväntad utveckling när det gäller bedrägerier
 • Den tekniska utvecklingen
 • Lagstiftning och tillgängliga lösningar

Andra säkerhetstjänster är larm och rapporter via e-post.

 • Automatiska varningar via e-post när transaktionerna överskrider ett valt gränsvärde
 • Månatliga rapporter om bränsleförbrukningen via e-post
 • Årsöversikt för respektive kort