Shell TruckDieselstationer

Vi finns på trafikintensiva lägen och utmed riks- och europavägar, i Sverige, Norden, och Europa. Flera av våra stationer finns i anslutning till åkericentraler och andra knutpunkter för tung trafik. I Sverige har du cirka 125 Shell TruckDiesel-stationer att tanka på, omkring hälften är bemannade servicestationer. Samtliga har naturligtvis anpassade stationsplaner och pumpar för tung trafik.

Shell TruckDiesel

Moderna, upprustade automatstationer där det går snabbt att tanka. AdBlue finns på flertalet noga utvalda platser. 
 

Supportnät

I vårt nät med stationer för Tunga transporter ingår även ett urval av bemannade Shellstationer. Samtliga har naturligtvis dieselpumpar anpassade för större fordon och bra med yta så man enkelt kommer till och från stationen. Här finns också ett utbud för chauffören som kan komma väl till pass. 
 

HVO och fler stationer

Shell TruckDiesel utvecklas ständigt. Under 2016 växte kedjan med 2 nya lägen och vi utrustar fler stationer med vår biodiesel HVO100. Kartfunktionen, här på hemsidan, är ett bra verktyg för att hitta till stationerna som passar dig och ditt företag.