Våra drivmedel

V-Power

V-Power är en oblyad bensin som uppfyller kraven enligt Miljöklass 1 samt Svensk Standard SS-EN 228 och SS-15 54 22.

Den unika sammansättningen hos V-Power har skapats för att ge bilen mer kraft och bättre acceleration redan från första tanken. V-Power är formulerad för att reducera friktionen i motorns inre – för att ge optimal prestanda. Bensinen innehåller tillsatsämnen som säkerställer att insprutningssystem och insugsventiler rengörs från beläggningar. Den skyddar också motorn mot korrosion. Bensinen innehåller max 5 % hållbar etanol. För äldre bilar med krav på slitageskyddande tillsatser säljs dessa i separata flaskor. 

Blyfri 95

Blyfri 95 är en oblyad bensin som uppfyller kraven enligt Miljöklass 1 samt Svensk Standard SS-EN 228 och SS-15 54 22. Den innehåller tillsatsämnen som säkerställer att motorns insprutningssystem och insugsventiler hålls rena från beläggningar. Den skyddar också motorn mot korrosion. Bensinen innehåller max 5 % hållbar etanol. För äldre bilar med krav på slitageskyddande tillsatser säljs dessa i separata flaskor. 

CityDiesel

Även vår diesel uppfyller högsta miljöklass (Mk1) och har så gjort sedan vi som första bolag introducerade den på marknaden 1992. Vi tillsätter även förnyelsebar RME och HVO i dieseln för ett minskat utsläpp av fossil CO2

E85

E85 är den produkt som vid användningen ger lägsta nettotillskott av fossil CO2. Vi arbetar ständigt för att ytterligare minska nettotillskottet av CO2. Under vintern 2011 kunde vi på många av våra stationer erbjuda en vinterkvalitet av E85 med oförändrat hög etanolhalt kombinerat med fullgoda kallstartegenskaper. Vi arbetar nu vidare med målsättningen att kunna utöka antalet stationer med den nya produkten.

Blyfri 98

Blyfri 98 är en oblyad bensin som uppfyller kraven enligt Miljöklass 1 samt Svensk Standard SS-EN 228 och SS-15 54 22. Den innehåller tillsatsämnen som säkerställer att insprutningssystem och insugsventiler hålls rena från beläggningar. Den skyddar också motorn mot korrosion. Bensinen kan innehålla upp till 5% hållbar etanol. För äldre bilar med krav på slitageskyddande tillsatser säljs dessa i separata flaskor.

HVO - för dig som kör tung trafik

Shell HVO är ett förnybart dieselbränsle som till 100 % tillverkas av skogsavfall, slakteriavfall, eller rester från växtriket. HVO är i princip en kemisk kopia av fossil diesel och kan därför användas i vanliga dieselmotorer för tunga fordon, utan att motorerna behöver justeras eller modifieras. Bränslet ger upp till 90 % reducering av fossila växthusgaser jämfört med fossil diesel.I vår kartfunktion kan du se vilka av våra stationer som har HVO. 

 

Många lastbilstillverkare har redan godkänt HVO som drivmedel för sina  Euro 5- och Euro 6-motorer. Men eftersom det i dagsläget inte finns en EN-standard att referera till måste du säkerställa med just din fordonstillverkare att du kan använda HVO som bränsle.

Fordonsgas

Fordonsgas är ett metanbaserat gasformigt bränsle som uppfyller kraven enligt SS 155438. Innehåller minst 51 % förnyelsebar metan (biogas)

 

Övriga produkter

Adblue 

När du använder AdBlue minskar du de farliga utsläppen av kväveoxider från din dieselmotor. För att göra det enklare för dig att tanka AdBlue i tunga fordon har vi utökat antalet Shell TruckDiesel-stationer som erbjuder AdBlue direkt från pump.

AdBlue används i fordon utrustade med SCR (Selective Catalytic Reduction). Tekniken innebär att avgaserna efterbehandlas i en katalysator för att minska utsläppen av kväveoxider och partiklar. För att SCR-tekniken ska fungera krävs AdBlue. Den AdBlue du hittar hos oss heter Air1 och kommer från världens största AdBlue-producent Yara. Produkten tillverkas enligt exakta specifikationer och uppfyller ISO 22242-standard.

AdBlue för personbilar finns i Välkommen in butikerna på våra bemannade Shellstationer och säljs i anpassade mindre förpackningsstorlekar.

Här hittar du cirka 90 Shell TruckDieselstationer med AdBlue