Brytdatum för Shell Card fakturering

Brytdatum för Shell Card är i mitten av månaden, normalt mellan den 10-14:e. Nästkommande brytdatum finns alltid angivet på de kontoutdrag som skickas till dig. Kontoutdragen når dig runt den 18-20:e i månaden och förfaller till betalning strax innan månadsskiftet. Företagskunder faktureras alltid per kalendermånad.

 

Planerade brytdatum för Shell Card

2016-01-11
2016-02-11
2016-03-10
2016-04-11
2016-05-11
2016-06-09
2016-07-12
2016-08-11
2016-09-12
2016-10-12
2016-11-10
2016-11-10
2016-12-12
2017-01-12
2017-02-09
2017-03-09
2017-04-12
2017-05-11