E85

E85

E85 är den produkt som vid användningen ger lägsta nettotillskott av fossil CO2. Vi arbetar ständigt för att ytterligare minska nettotillskottet av CO2. Under vintern 2011 kunde vi på många av våra stationer erbjuda en vinterkvalitet av E85 med oförändrat hög etanolhalt kombinerat med fullgoda kallstartegenskaper. Vi arbetar nu vidare med målsättningen att kunna utöka antalet stationer med den nya produkten.