Kundservice

 

*Bonus gäller ej på drivmedel och inköp på konkurrerande stationer. Den dubbla bonusen gäller fram till och med den 31 juli 2016, när du ansökt om kortet digitalt under kampanjperioden 23 maj – 19 juni 2016. Shell MasterCard är en löpande kontokredit med ränte- och avgiftsfri inköpsmånad. Om du väljer att delbetala köp tillkommer en rörlig ränta på f n 17,60% och 19 kr i aviavgift, vilket ger en effektiv ränta på 20,10%, ett månadsbelopp på 919 kr och ett totalt återbetalningsbelopp på 11 025 kr vid en skuld på 10 000 kr i 12 månader. Samtliga räntor per 2016-02-24. Villkorsändring sker den 1 juni 2016 innebärande bl.a. att aviavgift 15 kr införs vid pappersfaktura. Ändringen innebär en effektiv ränta på 22,78 %, ett månadsbelopp på 1174 kr och ett totalt återbetalningsbelopp på 11 174 kr i ovan angivet exempel. Kontobestämmelser återfinns på shellmastercard.se. Shells varumärke används under licens av St1 Sverige AB, beviljat av Shell Brands International AG. St1 Sverige AB (kreditförmedlare) förmedlar krediten i samarbete med Ikano Bank AB (publ) (kreditgivare).

Välkommen till Shell i Sverige!

Tanka, handla, ät, drick och tvätta bilen. Shellstationerna hittar du på trafikintensiva lägen i städer och på resan utmed riks- och europavägar, i Sverige, Norden, och Europa.

Shell finns som bemannade bensinstationer som drivs av köpmän under varumärket Shell/7-Eleven. Shell har också TruckDiesel-stationer för tung trafik. Därutöver drivs resterande stationer genom varumärkes- och leveransavtal av handlare under varumärket Shell.